2022-05-10 13:01:17

Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja / ice Osnovne škole Vladimir Nazor Topusko

 

     Na temelju članka 127. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 60. Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor Topusko  (KLASA: 012-01/19-01/01, URBROJ:2176-44-19-01 od 18. ožujka 2019.g.) Školski odbor Osnovne škole Vladimir Nazor Topusko  na 37. sjednici, održanoj 10. svibnja  2022. godine donosi: 

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIR NAZOR TOPUSKO

Tekst odluke i zaključci sa sjednice Školskog odbora nalaze se u prilogu obavijesti.

 

Predsjednica Školskog odbora

Marijana Grgić  

 

 


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Topusko