2022-03-11 09:52:52

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. 68/18, 98/19 i 64/20 ), ravnateljica Osnovne škole Vladimir Nazor Topusko, Jana Markulin, dipl.uč. raspisuje natječaj za radna mjesta: 

- učitelj / ica fizike 

- učitelj / ica matematike 

- učitelj / ica informatike 

- učitelj / ica likovne kulture

 

Tekst natječaja i uvjeti  nalazi se u prilogu obavijesti.

Ravnateljica

Jana Markulin, dipl.uč.

Rezultati natječaja od 11. ožujka 2022.g.

budući da su svi prijavljeni kandidati na natječaj nestručni Školski odbor dao je prethodnu suglasnost na zapošljavanje slijedećih kandidata, na određeno vrijeme, a anjdulje do 5 mjeseci od dana sklapanja ugovora o radu.

- učitelj / ica fizike - Maja Pranjić, mag.povijesti

- učitelj / ica matematike - Maja Pranjić, mag. povijesti

- učitelj / ica informatike - Izidor Žugaj , mag.edukacije hj i književnosti

- učitelj / ica likovne kulture - Marin Dražić - mag. povijesti

 

Ravnateljica

Jana Markulin, dipl.uč.

 

Rezultati natječaja od 11. ožujka 2022.g.

budući da su svi prijavljeni kandidati na natječaj nestručni Školski odbor dao je prethodnu suglasnost na zapošljavanje slijedećih kandidata, na određeno vrijeme, a anjdulje do 5 mjeseci od dana sklapanja ugovora o radu.

- učitelj / ica fizike - Maja Pranjić, mag.povijesti

- učitelj / ica matematike - Maja Pranjić, mag. povijesti

- učitelj / ica informatike - Izidor Žugaj , mag.edukacije hj i književnosti

- učitelj / ica likovne kulture - Marin Dražić - mag. povijesti

 

Ravnateljica

Jana Markulin, dipl.uč.


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Topusko