2022-02-17 10:18:23

NATJEČAJ - radno mjesto učitelj / ica hrvatskog jezika

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. 68/18, 98/19 i 64/20 ), ravnateljica Osnovne škole Vladimir Nazor Topusko, Jana Markulin, dipl.uč. raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. učitelj/ica hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica na, neodređeno, nepuno radno vrijeme, 33 sata ukupnog tjednog zaduženja

Cijeli tekst natječaja nalazi se u prilogu obavijesti.

 

S poštovanjem,

ravnateljica

Jana Markulin, dipl.uč.


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Topusko