2021-10-25 11:48:32

OBAVIJEST

Procjena odnosno testiranje kandidata prijavljenih na natječaj objavljen dana 8. listopada 2021. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

  1. učitelj/ica matematike  – 1 izvršitelj/ica na nepuno radno vrijeme, 18 sata tjedno ukupnog radnog vremena, na neodređeno vrijeme
  2. učitelj / ica  likovne kulture– 1 izvršitelj / ica – na određeno vrijeme – nepuno radno vrijeme ( 17 sati ukupnog tjednog zaduženja 

 vršit će se usmenom procjenom odnosno usmenim testiranjem i vrednovanjem kandidata iz područja poznavanja propisa koji se odnose na djelatnost  osnovnog obrazovanja 

  Predsjednica Povjerenstva

 

  Jana Markulin, dipl.uč.

Obavijest o testiranju kandidata nalazi se u prilogu.


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Topusko