2021-09-27 09:22:33

VAŽNA OBAVIJEST RODITELJIMA

Poštovani roditelji,

vezano uz osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva, obavještavamo vas kako će se financiranje besplatnih školskih obroka nastaviti i ove školske godine.

Financiranje besplatnih obroka osigurano je za 40 učenika.

Pravo na financiranje besplatnog obroka ostvaruje učenik škole iz obitelji koja je korisnik prava na doplatak za djecu. Uz zahtjev za financiranje besplatnog obroka prilaže se:

  1. važeće Rješenje o priznavanju prava na doplatak za djecu  ili
  2. Potvrda o isplaćenom doplatku za djecu HZMO-a ili
  3. Potvrda o visini dohotka i primitka Porezne uprave za tekuću godinu iz koje je vidljiva isplata dječjeg doplatka

Zahtjev za financiranje besplatnih obroka nalazi se u prilogu i  može se preuzeti.

Samo zahtjev sa svim traženim podacima i prilogom smatra se potpunim.

Potpune zahtjeve škola će zaprimati u dane 28., 29. i 30. rujna 2021. g. Zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom predaju se u tajništvo škole.

Zahtjevi za besplatne obroke zaprimat će se do ispunjenja  broja besplatnih obroka.

 


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Topusko