2020-01-14 19:39:49

Odvojeno prikupljanje otpada - radionica

U Topuskom se ovog proljeća otvara reciklažno dvorište. Tom prigodom našu su školu posjetili načelnik Općine Ivica Kuzmić, direktor Komunalnog Topusko Kristian Kuzmić i Sanja Kalambura, profesorica Veleučilišta Velika Gorica. Održali su radionicu s učenicima sedmih razreda o odvojenom prikupljanju otpada te su ih na taj način upoznali s načinima i postupcima prikupljanja i oporabe otpada. Učenici su dobili i prigodne poklone, šalicu, majicu i kemijsku olovku sa sloganom reciklažnog dvorišta: Koračajmo zelenim koracima za ljepše sutra.

 


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Topusko