2019-10-29 09:54:28

OBAVIJEST

Na javnom otvaranju ponuda  održanog dana 28. listopada 2019.g. za maturalno putovanje u uži izbor ušle su dvije      ( 2 )  ponude : Turističke agencije Spektar i Astralis. 

Jednu od ponuda odabrat ćemo na roditeljskom sastanku koji će se održati 7.11.2019. u 16:00 sati.

 

Na javnom otvaranju ponuda za maturalno putovanje u uži izbor ušle su dvije             ( 2 )  ponude : Turističke agencije Spektar i Astralis. 

Jednu od ponuda odabrat ćemo na roditeljskom sastanku koji će se održati 7.11.2019. u 16:00 sati.

 

 


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Topusko