2019-06-28 10:51:09

Odabir udžbenika
Poštovani roditelji i učenici,
 
od školske godine 2019./2020. krećemo sa Školom za život u prvom, petom i sedmom razredu. U prvom i petom razredu svi predmeti, a u sedmom biologija, kemija i fizika.
Zbog toga je došlo i do promjene udžbenika. Popis odabranih udžbenika objavljujemo u prilogu. Svi ostali razredi i predmeti nastavljaju raditi po dosadašnjim udžbenicima.
Napominjemo kako ove godine svi učenici dobivaju besplatne udžbenika, a radne bilježnice, kutije za tehničku kulturu i mape za likovnu kulturu roditelji moraju sami kupiti. Udžbenici će biti vlasništvo škole i na kraju nastavne godine potrebno ih je vratiti.
Za prvi razred preporuka je kupiti likovnu mapu Školske knjige.
Učenici od 5. do 8. razreda mape će moći po povoljnijoj cijeni kupiti u rujnu u školi.

Želimo vam ugodne praznike!


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Topusko