2019-06-19 15:00:25

Likovne mape

Od početka školske godine 2019./2020. učenici (od 5. do 8. razreda) će u školi moći kupiti mape za likovnu kulturu. Mape će biti jeftinije nego u knjižarama jer će ih dobiti po nabavnoj cijeni.

Natalija Mijaljević

učiteljica likovne kulture


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Topusko