2018-08-21 09:01:09

Odluka o uvjetima i kriterijima za financiranje troškova prehrane

Poštovani roditelji / staratelji ljubazno vas molimo da se upoznate sa sadržajem odluke o uvjetima i kriterijima za financiranje troškova prehrane u školskoj kuhinji za učenike škole u školskoj godini 2018./2019. koja se nalazi u  privitku kako bi do 10. rujna 2018.g. pribavili potrebnu dokumentaciju.


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Topusko