2014-11-21 14:20:48

Odluka
OSNOVNA ŠKOLA
VLADIMIR NAZOR TOPUSKO
ŠKOLSKA 12, TOPUSKO 
Klasa: 133-03/14-01/03
Urbroj:2176-46-14-04

Na temelju  Čl. 17. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14) Učiteljsko vijeće OŠ Vladimir Nazor Topusko na svojoj sjednici održanoj 19. studenog 2014.godine donosi

 

ODLUKU

 

Kojom se sve školske aktivnosti planirane Godišnjim planom i programom, a odnose se na provođenje višednevnih putovanja / nastave izvan škole, obustavljaju.

OBRAZLOŽENJE:

Na temelju Čl. 16. Stavak k .  i na temelju Čl. 25.stavak 1. Ravnatelj i Osnivač su dužni osigurati sredstva za dnevnice i smještaj za realizaciju izvanučioničke nastave u skladu s propisima.

Kako škola, a niti osnivač, nemaju osigurana  sredstva za tu namjenu jer je Pravilnik stupio na snagu 23. svibnja 2014.godine, nikako nismo u mogućnosti realizirati školsku ekskurziju i školu u prirodi.

 

Ravnateljica:

Jana Markulin, dipl.uč.


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Topusko