2014-11-14 19:33:25

Obavijest o odabiru ponude

Obavještavamo ponuditelje da je na javnom otvaranju ponuda za organizaciju višednevne učioničke nastave 3. i 4. razreda kao najpovoljnija odabrana ponuda putničke agencije Insula tours iz Ivanić Grada.

Zahvaljujemo svim turističkim agencijama na suradnji!


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Topusko