2013-10-18 16:22:58

Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje

U petak, 11. listopada 2013.,  učenici i djelatnici Škole sudjelovali su u kulturnom dijelu programa i na prodajnoj  izložbi  na priredbi Dani kruha u Topuskom koja se održala u sportskoj dvorani Hotela. Prodajom prehrambenih proizvoda prikupljeno je 4912,50 kn koje će poslužiti sufinanciranju izleta učenika.

Zahvaljujemo svima na sudjelovanju! Pogledajte fotografije!


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Topusko