2013-04-26 09:16:44

Natječaj

Na temelju članka 107.,114. i 125.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12 ) ravnateljica Osnovne škole Vladimir Nazor Topusko raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 

1. Učitelj/ica – engleskog jezika, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, ukupno 36 sati tjedno – 1 izvršitelj / ica

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( NN br. 87/08, 86/09 i, 92/10 i 90/11. 05/12 ) i Pravilniku o vrsti stručne spreme učitelja i stručnih suradnika u OŠ.

 

Uz pisanu  prijavu potrebno je dostaviti:

  • Životopis, domovnicu, dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja, dokaz da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09 i, 92/10 i 90/11. 16/12 , 86/12).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:  Osnovna škola Vladimir Nazor Topusko, Školska 12, 44 415 Topusko.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora kandidata.

Klasa: 112-02/13-01/07

Urbroj : 2176-46-13-07

U Topuskom, 26. travnja  2013.g.

                                                                                                                      Ravnateljica

                                                                                                          Jana Markulin, dipl.uč


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Topusko