2012-10-12 11:16:40

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12 ) i na temelju članka 72.  Statuta škole Osnovna škola Vladimir Nazor Topusko raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

1. učitelj razredne nastave (m/¾) – 16 sati redovne nastave,  radni odnos na puno, neodrešeno radno vrijeme  – 2 izvršitelja    

2. učitelj razredne nastave (m/¾) – 16 sati redovne nastave radni odnos na puno, odrešeno radno vrijeme  – 1 izvršitelj ( sukladno članku 128. stavak 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12,86/12 )                

3. učitelj – njemačkog jezika (m/¾) - radni odnos na nepuno, neodrešeno radno vrijeme, 2 sata redovne nastave – 1 izvršitelj

4. učitelj – hrvatskog jezika ( m/¾) – radni odnos na nepuno, neodrešeno radno vrijeme, 8 sati redovne nastave – 1 izvršitelj

5. učitelj – matematike  ( m/¾) – radni odnos na nepuno, neodrešeno radno vrijeme, 4 sata redovne nastave – 1 izvršitelj

6. učitelj – geografije   ( m/¾) – radni odnos na nepuno, odrešeno radno vrijeme zamjena za rodiljni dopust, 13,5 sati redovne nastave – 1 izvršitelj

7. učitelj – hrvatskog jezika ( m/¾) – radni odnos na nepuno, odrešeno radno vrijeme, 5 sati redovne nastave – ( zamjena za porodiljni dopust ) 1 izvršitelj

 

 

Uvjeti: Prema članku 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi    ( NN br. 87/08, 86/09 i, 92/10 i 90/11. 16/12 , 86/12) i Pravilniku o vrsti stručne spreme učitelja i stručnih suradnika u OŠ.

Uz pisanu  prijavu potrebno  dostaviti:

  • ®ivotopis, domovnicu, dokaz o odgovarajuęoj vrsti i razini obrazovanja, dokaz da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09 i, 92/10 i 90/11. 16/12 , 86/12).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:  Osnovna škola Vladimir Nazor Topusko, Školska 12, 44 415 Topusko.

Nepotpune i nepravovremene prijave neęe se razmatrati.

Klasa: 112-02/12-01/04

Urbroj : 2176-46-12-21

U Topuskom, 12. listopada 2012.g.

Ravnateljica

Jana Markulin, dipl.uč.

 

 


Osnovna ¹kola "Vladimir Nazor" Topusko