2012-10-02 22:49:33

Novi kurikulumi

Od ove školske godine uvodi se Kurikulum zdravstvenoga odgoja u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj. Provodit će se kroz sadržaje integrirane u nastavne programe predmeta, sate razrednika, školske projekte i druge školske aktivnosti.

Stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika vezano za sadržaje i teme  zdravstvenoga odgoja provodit će Agencija za odgoj i obrazovanje. Provedbu Kurikuluma zdravstvenoga odgoja, kao i ishode učenja i poučavanja, sustavno će pratiti i vrednovati same škole (samovrednovanjem) te Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

U 12 osnovnih škola počinje se eksperimentalno provoditi Kurikulum građanskoga odgoja i obrazovanja. Više pročitajte na stranicama Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta.


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Topusko