2012-08-10 10:27:02

Natječaj

Osnovna škola Vladimir Nazor Topusko na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 05/12 ) raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 

1. Učitelj/ica – njemačkog jezika, na nepuno, neodređeno radno vrijeme, 8 sati redovne nastave – 1 izvršitelj / ca

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( NN br. 87/08, 86/09 i, 92/10 i 90/11. 05/12 ) i Pravilniku o vrsti stručne spreme učitelja i stručnih suradnika u OŠ.

 

Uz pisanu  prijavu potrebno  dostaviti:

  • životopis
  • domovnicu
  • diplomu
  • uvjerenje o nekažnjavanju

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:  Osnovna škola Vladimir Nazor Topusko, Školska 12, 44 415 Topusko.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Klasa: 112-02/12-01/04

Urbroj : 2176-46-12-01

U Topuskom, 10.  kolovoza 2012.g.

 

v.d.Ravnatelj

Nermin Nurkić, prof.


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Topusko