2012-06-14 09:23:09

Natječaj

Osnovna škola Vladimir Nazor Topusko na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12 ) objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

Stručnog suradnika - defektologa, edukacijsko-rehabilitacijskog profila, na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati ukupnog tjednog zaduženja ( 1 izvršitelj/ ica )

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09 i, 92/10 i 90/11. 16/12 ) i Pravilniku o vrsti stručne spreme učitelja i stručnih suradnika u OŠ.

 

Uz pisanu prijavu potrebno dostaviti:

  • životopis

  • domovnicu

  • diplomu

  • uvjerenje o nekažnjavanju

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Vladimir Nazor Topusko, Školska 12, 44 415 Topusko.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Klasa: 112-02/12-01/01

Urbroj : 2176-46-12-33

U Topuskom, 14. lipnja 2012.g.


 

v.d.Ravnatelj

Nermin Nurkić, prof.


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Topusko