2012-04-17 08:19:05

Natječaj

Osnovna škola Vladimir Nazor Topusko na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 05/12 ) objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

Stručnog suradnika - školskog knjižničara – na određeno, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno – zamjena za rodiljni dopust ( 1 izvršitelj/ ica )

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09 i, 92/10 i 90/11. 05/12 ) i Pravilniku o vrsti stručne spreme učitelja i stručnih suradnika u OŠ.

 

Uz pisanu prijavu potrebno dostaviti:

  • životopis

  • rodni list

  • domovnicu

  • diplomu

  • uvjerenje o nekažnjavanju

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Vladimir Nazor Topusko, Školska 12, 44 415 Topusko.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Klasa: 112-02/12-01/01

Urbroj : 2176-46-12-23

U Topuskom, 17. travnja 2012.g.


 

v.d.Ravnatelj

Nermin Nurkić, prof.


Osnovna škola "Vladimir Nazor" Topusko